Last viewed 3 days ago

Light View

(0/5)
Photos
Add Favorites
Description

P Group е сътрудничество на няколко фирми, обединени около идеята за изграждане на качествена архитектурна среда:

ЛП Арх | Асентив Мениджмънт | ЛП Консулт | Сектор Арх | Фактор СК

В LP Group работи висококвалифициран екип от професионалисти, с опит и широки познания в сферата на инвестиционното проектиране във всичките му етапи – от формулирането и изясняването на инвестиционните намерения, през етапите на проектиране до пълното завършване на строителните работи в рамките на приетия бюджет, до дългогодишната ефективната експлоатация и поддръжка.

Занимаваме се с цялостно архитектурно, конструктивно, инсталационно и интериорно проектиране на сгради и комплекси.

Проектантската дейност се изпълнява от професионалисти с богат проектантски опит и екип от технически сътрудници. Работата в проектантското бюро е организирана по стройни йерархични принципни, позволяващи гъвкаво преструктуриране на екипа съобразно конкретните специфични изисквания на всеки отделен проект.

Имаме богат проектантски опит с български и международни инвеститори, включително в партьорства с многонационални екипи и водещи световни проектантски организации

Amenities
Video
User Reviews
No reviews yet!
There are no reviews for this business, be first to write a review!
Write Review
5
4
3
2
1
Only members can leave comments. Login or Register!